Biuccia per Gabriellu

Hommage à Gabriel Peri, écrit en 1942

Biuccia per Gabrielli Pierre-Jean Milanini

Gabriellu sè chjamatu                                       Tu es appelé Gabriel
E stu nome cusì fieru                                        Et ce prénom si fier
Hè quellu d'un diputatu                                     Est celui d'un député
Di lu partitu uvrieru :                                        Du parti ouvrier
U gran Peri fucilatu                                          Le grand Peri fusillé
                           Da li nazisti crudeli.                                          Par les cruels nazis.

                           Di lu gran Gabriel Peri                                      Du grand Gabriel Peri
                           O fiddò, porta lu nomu                                     Mon fils porte le prénom
                           Quellu chè fù gran luttori                                  C'est celui d'un grand lutteur
                           E ch hè mortu da gran-t-omu                            Qui est mort comme un grand homme
                           Luttendu per la Libertà                                     Luttant pour la Liberté
                           E chè a morte solu hà domu.                            Et que seule la mort a dompté.

                           Dumani per li machjoni                                    Demain dans les maquis
                           Truveraghju camerati                                      Je trouverai des camarades
                           Di tutti li cunfessioni                                       De toutes les confessions
                           A la lotta preparati                                          Préparés au combat
                           Da la morte di gran Peri                                  Par la mort du grand Peri
                           E di tutti i fucilati.                                           Et de tous les fusillés.

                           A luce di nostri eroi                                         La lumière de nos héros
                          Schiarice la nostra via                                      Éclaire notre vie
                          Forsa qualchedun' di noi                                  Peut-être que l'un de nous
                          Truverà so cumpagnia                                     Retrouvera sa compagnie
                          E si tocca à lu to babbu                                   Et si cela arrive à ton père
                         Senti la so pregheria :                                      Écoute sa prière.

                         Quandu venerà la Pace                                    Quand la paix viendra
                         E quandu sarè un omu                                     Et que tu seras un homme
                         Di lu gran Gabriel Peri                                      Du grand Gabriel Peri
                         Porta bè sempre lu nomu                                 Porte bien toujours le prénom
                         Di luttà contru fascismu                                   Et de lutter contre le fascisme
                         Tù l'ùn sia mai domu.                                      Que tu n'aies jamais de cesse.